Podnikové vzdělávání společnosti ATIKING

  • Název projektu: Podnikové vzdělávání společnosti ATIKING
  • Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005254
  • Doba realizace projektu: 1.3.2017 - 30.4.2018

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ATIKING s.r.o.