Bytová výstavba

Revitalizace bytových domů

Revitalizací bytového domu rozumíme - souhrn dílčích stavebních zásahů vedoucích ke skokovému zvýšení technické kvality domu, kvality bydlení, odstranění dosud vzniklých vad a poruch, prodloužení životnosti jednotlivých částí objektu za současného výrazného snížení provozních nákladů:

 • snížení energetické náročnosti, zateplení fasády, střechy, suterénu, výměna oken
 • odstranění panelových vad - nosná konstrukce, balkóny, střechy
 • zatékání - střechy, spodní stavba, obvodový plášť
 • regulace a izolace otopné soustavy, měření tepla
 • rekonstrukce vnitřních rozvodů ZT, EL, VZT
 • rekonstrukce bytových jader, kuchyní
 • výtahy
 • požární problematika
 • rozšiřování a zasklívání lodžií
 • rekonstrukce parteru obytného domu.

V případech revitalizace bytových domů Vám naše firma může nabídnout :

 • Celkovou prohlídku objektu se zjištěním případných statických závad
 • Zpracování finanční rozvahy na rekonstrukci a návrh financování
 • Zpracování projektové dokumentace a přípravné dokumentace pro žádost
  • dotace na snížení energetické náročnosti u ČEA
  • dotace na odstranění panelových vad u Státního fondu rozvoje bydlení
  • dotace v rámci programu PANEL u ČMZRB
 • Zpracování komplexní nabídky na provedení realizačních prací včetně položkového rozpočtu a harmonogramu prací
 • Provedení všech realizačních prací
 • Zpracování dokumentace pro závěrečné vyhodnocení akce

Příprava revitalizace

Vzájemnou spolupráci obvykle zahajujeme prohlídkou budovy za účasti našeho statika. Přímo na místě jsme schopni doporučit obsah a rozsah stavebního programu a dohodnout s Vámi další postup. Vzhledem k tomu, že v letošním roce již termín pro podání žádostí na ČEA vypršel (31.1.2006), bude vhodné předpokládat realizaci prací v roce 2007 a rok letošní věnovat přípravě. Koresponduje to i se stavem programu na podporu odstranění panelových vad, který nebude pro letošní rok vypsán u MMR ČR, ale u Státního fondu rozvoje bydlení.

ATIKING s.r.o.