Vzdělávání a školení

Zavádění, školení , udržování a integrace ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001

Naše služby zahrnují:

 • zavedení systému ISO „na klíč“
 • vypracování klíčové dokumentace "na míru"
 • důkladné proškolení Vás a Vašich zaměstnanců
 • naučíme Vás se systémem ISO samostatně pracovat
 • zajistíme certifikační společnost dle Vašeho výběru (provedeme výběrové řízení dle Vašich požadavků)
 • nabízíme možnost další spolupráce formou outsourcingu (interní audity, školení, motivace pracovníků atd.)
 • při práci se orientujeme na Vaše zaměstnance – klademe důraz na důkladné proškolení, pochopení systému ISO
 • úspěšnou certifikaci garantujeme smluvně

Poskytování služeb a školení v oblasti BOZP a PO

Naše služby zahrnují:

 • Identifikace a hodnocení pracovních rizik
 • Provádění kontrol pracovišť z hlediska BOZP
 • Provádění prověrek BOZP dle Z 262/2006 Sb., ZP
 • Odborné poradenství v BOZP
 • Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů z hlediska BOZP ( pracovní doba, pracovní smlouvy a pod. )
 • Vstupní školení zaměstnanců BOZP
 • Periodická školení zaměstnanců BOZP
 • Periodická školení vedoucích zaměstnanců BOZP
 • Zpracování dokumentace BOZP
  • organizační směrnice
  • provozní řády a směrnice
  • pracovní instrukce a postupy
  • zpracování směrnice, normativu a osobních listů OOPP
  • dokumentace pracovních úrazů – kniha úrazů, postup při a po úrazu
  • traumatologický plán -pokyny první pomoci + obsah lékárničky
  • zpracování harmonogramu provádění revizní činnosti a údržby
  • Pravidla pro pracoviště, pro látky žíravé a toxické (C,T,T+)
  • atd. dle konkrétních požadavků provozované činnosti
 • Návrhy poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Šetření pracovních úrazů, zpracování podkladů pro odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Poradenství v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Konzultace při výběru závodní preventivní služby
 • Jednání s orgány státního odborného dozoru
 • Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, technických norem a jiných změn v oblasti BOZP a PO

Kurz v oblasti Obnova a rozvoj venkova s ohledem na zachování kulturního dědictví a krajinotvorby

Cílem programu je předat vybrané skupině další vzdělání, zvýšit odbornou kvalifikaci a poskytnout ucelené odborné znalosti o zásadách, uspořádání a funkčním využití venkovského prostoru - sídel a krajiny, aby byl účastník schopen orientovat se v plánování a řízení jeho obnovy či rozvoje s využitím existujících dotačních programů v managementu venkova.

Naučné a výukové programy

Naše služby zahrnují:

 • získávat aktuální informace z oboru
 • výměnu zkušeností
 • udržovat svou odbornost na vysoké úrovni
 • semináře k aktuálním otázkám v oboru
 • semináře k dotacím a podporám v oboru
 • kurzy práce s počítačem
 • exkurze
ATIKING s.r.o.