Projekty

Co je e-přírodopis?

E-přírodopis je nová, interaktivní, forma výuky přírodopisu. Žákům základních škol se snaží látku podat nově, méně stereotypně, poněkud netradičně, a hlavně zábavně. Podporuje zájem dětí o ochranu životního prostředí.

Co si mám představit pod slovem interaktivní?

Slovník říká: "Interaktivní znamená umožňující vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu". Naším záměrem je tento pojem aplikovat na výuku:

  • Zatraktivnit zavedený systém výuky pro pedagogy a žáky
  • Zvýšení pozornosti žáků znamená větší zachování naučených informací
  • Vlastním zapojením do výuky se děti vice připravují pro běžný život

Jak vypadá vyučovací hodina s e-přírodopisem?

Učitel k probrání látky použije elektronicky zpracované prezentace, ty obsahují jak popisky, tak i obrázky. Prezentaci si pustí z počítače na interaktivní tabuli, to je speciální plocha s dotykovým senzorem, přes ni může prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač a pracovat s interaktivní tabulí. Učitel do prezentace kreslí, dopisuje poznámky, a po přechodu na další stránku prezentace malůvky zmizí, aniž musí tabuli mazat.

Děti, které používají už nemají klasické učebnice?

Samozřejmě že mají, naše elektronická učebnice pouze rozšiřuje možnosti vyučování a domácí přípravy. Přes e-přírodopis si doma můžete opakovat látku a dívat se přitom na stejné obrázky, které ukazovala paní učitelka na hodině, můžete dostat zadání domácího úkolu, vyzkoušet si cvičné testy, nebo napsat písemku na známky.

ATIKING s.r.o.