Projektová činnost

Investiční záměr a studie

Investiční záměry

Zpracováváme investiční záměry výstavby nových objektů

 • vodohospodářské stavby
 • administrativních budov
 • bytů
 • domů
 • školských zřízení
 • hal pro lehký průmysl
 • technologických celků
 • dostavby již rozestavěných objektů případně investiční záměr rekonstrukcí výše uvedených objektů
 • Tvorba , rekonstrukce , oprava městských a obecních center , ulic a ostatních komunikací

Sestavení investičního záměru předchází zjišťování všech vazeb dané stavby na okolí na základě vizuální obhlídky, zjištění majetkoprávních vztahů, stanovení stavebního programu s investorem, orientační vyčíslení nákladů záměru, způsob financování, možný harmonogram prací.

Studie

Na základě investičního záměru, nebo v jednodušších případech jen na základě stavebního programu jsme schopni nabídnout

 • objemovou architektonicko-dispoziční studii
 • dispozičně-provozní studii
 • urbanisticko-architektonickou studii

V závislosti na Vašich potřebách, požadavcích daného provozu, bytu, domu, provozu, stavby.

ATIKING s.r.o.